Jump to content
Emergency 4 & 5 - Fan Forum

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 08/20/18 in all areas

  1. 1 point
    Netjes! Ik zal 'm binnenkort eens proberen.
  2. 1 point
    Alle credits voor de originele script schrijvers, modelers, skinners en de map bouwer van de Amsterdam Amstelland Modification V1.0F Omdat ik de Amsterdam-Amstelland Modificatie erg tof vind en het zonde vond om de bugs die er in zaten er in te laten ben ik zo vrij geweest om een update te maken op deze mod, versie 1.1. Changelog V1.1: [*] e4mod.dds Modification Selectie Menu Icoon [*] Freeplay Laadscherm Achtergrond gewijzigd [*] Mobiele Eenheid Prototype afgemaakt welke reeds aanwezig was [*] Alarmeer Mobiele Eenheid script toegevoegd [*] Alarmeer Mobiele Eenheid toegevoegd aan Uitruk Demonstratie script [*] EOD Prototype afgemaakt welke reeds aanwezig was [*] Alarmeer EOD script toegevoegd [*] Alarmeer EOD toegevoegd aan Uitruk Bommelding script [*] Brandweer dienstauto Polo Prototype afgemaakt welke reeds aanwezig was [*] Brandweer dienstauto VW Fox Prototype afgemaakt welke reeds aanwezig was [*] Personeel ingang/uitgang toegevoegd aan brandweer post Willem voor in- en uitstappen dienstauto's [*] Parkeerplaatsen voor de Piketwagen, Polo en VW Fox dienstwagens op de map toegevoegd [*] Inladen van de Piketwagen, Polo en VW Fox dienstwagens bij laden Freeplay toegevoegd [*] Deuren (verborgen, want geen passende separate deurmodellen beschikbaar) toegevoegd aan Rijkswaterstaat voertuig, dit maakt in-/uitstappen van de weginspecteur mogelijk [*] Uitruk grote brand, Uitruk zeer grote brand en Uitruk Grip 1 scripts gedebugged [*] Parkeren en uitladen ambulances verbeterd [*] Omkleden brandweermannen met ademlucht, gaspak, duiker, gifgaspak, verkeersvest of normaal script toegevoegd en gedebugged [*] Omkleden politie personeel met verkeersvest toegevoegd en gedebugged [*] Omkleden EOD personeel naar protectie uitrustig of verkenner [*] Mobiele Eenheid agent uitrusten met schild of flashbang script toegevoegd [*] Arrestatie Team-lid uitrusten met schild of flashbang script toegevoegd [*] Arrestatie Team verkenner toegevoegd bij instappen personeel toegevoegd [*] Uitruk scripts gedebugged op performance TODO: [*] Parkeerscript [*] Snelle aanval incl omkleden brandweer naar ademlucht [*] Watertoevoer en beperkte watertank TS/AL Download hier via Dropbox
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00
×