Jump to content
Emergency 4 & 5 - Fan Forum

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 11/12/17 in all areas

  1. This post cannot be displayed because it is in a forum which requires at least 50 posts to view.
  2. 1 point
    De vraag is, hoeveel moeite wil je erin steken om iets in leven te houden. Zoals qui zegt, is de community niet alleen hier, maar overal aan het wegzakken. Niet alleen vanwege "levensveranderingen", maar omdat het spel nou eenmaal uit de steentijd is, en er tegenwoordig vrij weinig mensen meer actief in zitten. Soms is het tijd om gewoon verder te gaan het forum is er voor als je toch de behoefte hebt om vragen te stellen, je werk te laten zien of wat dan ook. Reacties komen er toch af en toe wel! ... Daarover gesproken. Wow, update van het forum? Ik snap er de balletjes niet meer van...
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00
×